باشگاه مشتریان

با عضویت در باشگاه مشتریان درمانگر و کسب امتیاز، می‌توانید از خدمات بهتر و بیشتر درمانگر بهره‌مند شوید.

باشگاه مشتریان درمانگر به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.