تماس با آموزشگاه فنی حرفه ای درمانگر

آدرس: خیابان انقلاب، ضلع شمال شرقی میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی، روبروی سازمان امور دانشجویان، پلاک ۴۴، واحد ۱

تلفن: ۸۶۰۷۱۳۷۰ – ۸۶۰۷۱۳۷۲

شماره پیام‌گیر: ۰۹۳۸۳۸۹۹۳۷۸

آدرس: خیابان انقلاب، ضلع شمال شرقی میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی، روبروی سازمان امور دانشجویان، پلاک ۴۴، واحد ۱

تلفن: ۸۶۰۷۱۳۷۰ – ۸۶۰۷۱۳۷۲