با نشریه تخصصی درمانگر بیشتر آشنا شوید ...

نشریه تخصصی درمانگر

درمانگر، نشریه تخصصی طب سنتی و مکمل از سال ۱۳۸۳ زیر نظر استاد محمد عبادیانی و به سردبیری فرشته فرخی منتشر می‌شود. در این نشریه علاوه بر چاپ مقالات علمی در حوزه طب ایرانی و طب مکمل، مطالب نظری و جامعه‌شناختی این حوزه نیز بررسی می‌شود. جامعه‌شناسی پزشکی، فلسفه پزشکی و تاریخ پزشکی؛ سایر موضوعاتی است که درمانگر به آنها می‌پردازد.

مجله درمانگر شماره ۳۹-۴۰
مجله درمانگر شماره ۴۱-۴۲
مجله درمانگر شماره ۴۳-۴۴
مجله درمانگر شماره ۴۵-۴۶