منابع انسانی

آموزشگاه درمانگر با اعتقاد به این که سرمایه اصلی هر سازمانی نیروی انسانی متخصص و متعهد است، آمادگی خود را جهت همکاری با افراد متخصص و سخت‌کوش اعلام می‌کند. چنانچه خود را واجد شرایط همکاری با آموزشگاه درمانگر (به عنوان مدرس) یا انتشارات نیاکان و مجله درمانگر می‌دانید؛ فرم زیر را پر کنید.

صفحه 1 از 11

مشخصات متقاضی

اطلاعات تماس

اطلاعات تحصیلی


 

 

 

دوره‌های آموزشی

 
 
 
 
 
 
 
 

مهارت ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

میزان آشنایی به زبان‌های خارجی

سوابق تدریس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق پژوهشی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق فعالیت‌های اجرایی و حرفه‌ای

 
 
 
 
 
 
 
 

موفقیت‌ها و افتخارات داخلی و خارجی

نحوه همکاری مورد تقاضا