درباره کارگاه های استاد عبادیانی بیشتر بدانیم ...

کارگاه های ارائه شده استاد عبادیانی

در این کارگاه‌های یک روزه که معمولا آموزش محور است، استاد عبادیانی پیرامون یکی از بیماری‌ها یا موضوعات مربوط به حفظ‌الصحه صحبت می‌کنند. و دلایل و اسباب به وجود آورنده بیماری، روش‌های درمانی، روش‌های پیشگیری و مجرباتشان را از دیدگاه طب ایرانی برای مخاطبان تبیین و تشریح می‌کنند.  

تا کنون کارگاه‌های وجع ظهر، حدبه، درمان ناتوانی‌های جنسی زنان و مردان، درمان ناباروری زنان و مردان از دیدگاه طب ایرانی برگزار شده است. سی دی‌های آموزشی این کارگاه‌ها به زودی از سوی انتشارات نیادرمانگران در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.