کاربر ماساژ

دوره کاربر ماساژ شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد شایستگی‌هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت، ارزیابی عوامل ناشی از انجام ماساژ، برقراری ارتباط موثر و مطلوب در محیط کار، آمادگی ذهنی و جسمانی ماساژور و به کارگیری ساختار و نحوه قرارگیری آناتومی و عملکرد و رفتار فیزیولوژی اندام، موارد منع استفاده از انجام ماساژ و اجرای ماساژ و روش‌ها و تکنیک‌های آن را فرا می‌گیرد.

این دوره ۲۰۰ ساعت است. دوره کاربر ماساژ پیش‌نیاز سایر دوره‌های ماساژ است.

دوره عمومی: ۲۰۰ ساعت، ۱٫۵۰۴٫۰۰۰ تومان

دوره نیمه خصوصی: ۱۵۰ ساعت،  ۱٫۶۸۹٫۰۰۰ تومان

دوره خصوصی: ۱۰۰ ساعت،  ۱٫۸۷۴٫۰۰۰ تومان

1,504,000 تومان1,874,000 تومان