دوره ارزیابی تغذیه سالم

کارآموزان در این دوره با مطالب زیر آشنا می‌شوند:

نگرش طب سنتی و مدرن به مواد غذایی

مواد غذایی سالم ارگانیک، پروبیوتیک و مواد مضر

هرم غذایی و انواع غذاها

روش‌های تغذیه بر اساس طب سنتی و مدرن

رژیم‌های غذایی صحیح و غلط

داروهای سنتی و مدرن بدون نسخه و موارد مصرف آنها

روش تهیه مواد غذایی سالم و تولید خانگی آنها

امکانات تکنولوژی و فضای مجازی برای تغذیه سالم

مدت زمان دوره ۱۸ ساعت

هزینه دوره ۳۶۰ هزار تومان

در انبار موجود نمی باشد