ارزیابی بهداشت فردی و خودمراقبتی جسمی

کارآموزان در این دوره‌ به مطالب زیر آشنا می‌شوند:

  • مراحل رشد، بلوغ و بهداشت زنان و دختران
  • مراحل رشد، بلوغ و بهداشت مردان و پسران
  • بیماری‌های شایع و روش‌های پیشگیری از آنها
  • معاینات خانگی و ابزارهای مورد نیاز
  • انواع تست‌های آزمایشگاهی و پاراکلینیک ویژه زنان در سنین مختلف
  • انواع تست‌های آزمایشگاهی و پاراکلینیک ویژه مردان در سنین مختلف
  • بهداشت فردی شامل بهداشت دهان و دندان، استحمام و …
  • رویکردهای صحیح زیبایی و تناسب اندام

طول مدت دوره ۲۱ ساعت

هزینه دوره ۴۲۰ هزار تومان