اصول مقدماتی طب سنتی

شایستگی است در حوزه فناوری‌های راهبردی سلامت طب ایرانی و گیاهان دارویی که دارای عناصر شایستگی از جمله استفاده از کلیات و امور طبیعیه در طب سنتی، بررسی اسباب و علل بیماری، بررسی دلایل و علل بیماری، بررسی مبانی علاج، بکارگیری زبان تخصصی (متون) بوده و پیش نیاز تمامی مشاغل طب سنتی می‌باشد.

این دوره در حال حاضر غیرفعال است.