دلک ورزشکاران

دلاک شغلی است در حوزه‌ فناوری‌های راهبردی سلامت طب ایرانی و گیاهان دارویی که دارای شایستگی‌های از جمله آماده‌سازی محیط انجام کار، ماساژ ملاحظات قبل از انجام ماساژ، انجام ماساژ و تعیین لزوم استفاده از روغن انجام دلک و ورزش در صورت لزوم، ملاحظات بعد از دلک بوده که با شغل‌هایی از جمله طبیب طب سنتی و حجام در ارتباط است.

این دوره در حال حاضر غیرفعال است.

در انبار موجود نمی باشد