کلاس فشرده یک روزه وجع ظهر (ناراحتی های ستون فقرات و پشت)

همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی، کسب اطلاعات و تجربه‌های بالینی بوده است. دانشجویان پزشکی در طول تحصیل حتی زمانی‌که دوره کارآموزی و کارورزی را می‌گذرانند ذهن‌شان از دغدغه‌های کار بر بالین آسوده نیست. چرا که طبیب، هر روز با مورد جدیدی مواجه می‌شود. اگر فرض کنیم حتی بیماری‌های نوپدیدی هم وجود نداشته باشد، باز هم خاطر طبیب آسوده نیست … کتاب حاضر که با همکاری چند تن از دستیاران صدیق طب ایرانی در درمانگاه‌های دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران به رشته تحریر درآمده است؛