کلاس درمان ناتوانی‌های جنسی در مردان

این کلاس به بررسی اسباب و علل به وجود آورنده انواع ناتوانی‌های جنسی در مردان از دیدگاه طب ایرانی می‌پردازد. در این جلسه همچنین درمان‌های غذایی، درمان‌هایی دارویی و درمان‌های یداوی این بیماری از منظر طب ایرانی مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین استاد عبادیانی مجرباتشان را در این باره تبیین و تشریح می‌کنند.

این کلاس آبان ماه سال ۹۷ برگزار شد و سی‌دی آموزشی آن به زودی در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.