کاربر گیاهان دارویی شغلی است از گروه کشاورزی (گیاهان دارویی و داروهای گیاهی). این شغل وظایفی از قبیل طبقه بندی و کاربرد گیاهان دارویی ، توزین ، خشک کردن و ترکیب و استخراج مواد مؤثره در ساخت گیاهان داروهای گیاهی و بسته بندی آنها و برقراری ارتباط با واحد های داروسازی گیاها را در بر دارد و با مشاغلی همچون تولید کنندگان گیاهان دارویی ، کارشناسان خدمات کشاورزی و متخصصان طب سنتی در ارتباط است.