به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد حسن عصاره برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق را مسیری برای ارتقا شرکت‌های نوپا دانست و گفت: سیاستگذاری برای توسعه این برنامه توسط معاونت علمی و فناوری فعالیتی ارزشمند است. زیرا شرکت‌هایی که ظرفیت لازم برای دانش بنیان شدن را ندارند اما در سطحی بالاتر از یک شرکت عادی قرار دارند و دارای یک ایده هستند از این طریق حمایت می‌شوند. این حمایت آنها را در مسیر رشد قرار می‌دهد.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: ۲۳ شرکت حوزه گیاهان دارویی که توانستند از خدمات و حمایت‌های برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق استفاده کنند باید خود را ارتقا دهند و در مسیر دانش بنیان شدن قرار گیرند. گرچه این تعداد شرکت برای حوزه گیاهان دارویی در حال حاضر زیاد نیست اما با کمک ستاد و سازمان‌های مرتبط می‌توان آن را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه تلاش‌ها در جهتی است که این شرکت‌های خلاق را به ظرفیت‌های موجود در کشور متصل کنیم گفت: باید جریان سازی برای طی شدن سیر تکامل شرکت‌ها شکل گیرد. در کشور برنامه‌های خوبی برای شرکت‌های دارای فناوری پیشرفته وجود دارد و باید این برنامه‌ها برای شرکت‌های دارای سطح فناوری حد واسط و سطح فناوری پایین تعمیم داده شود. زیرا این شرکت‌ها با حمایت می‌توانند مسیر رشد را به خوبی طی کنند و قدم به قدم در مسیر پیشرفت قرار گیرند.