مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی از انتخاب اردکان به‌عنوان پایلوت ادغام طب سنتی در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور و ایجاد کارگروه مشترکی در این راستا خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، دکتر «محمد آسایی اردکانی»، مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی، در نشست بررسی نحوه ادغام خدمات طب سنتی در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور که در دانشکده طب ایرانی یزد برگزار شد، با تاکید بر اینکه این ادغام، با تغییر روش زندگی مردم، سبب رفع بسیاری از مشکلات بهداشتی و درمانی در جامعه می‌شود، به سرعت توسعه و پیشرفت شهرستان اردکان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی این شهرستان، بیماری‌های ناشی از مسائل صنعتی و کارخانه‌ها و به‌ عبارتی دیگر، بیماری‌های مرتبط با بهداشت حرفه‌ای است.

وی افزود: شبکه بهداشت اردکان در سال ۱۳۶۴ به‌عنوان اولین شبکه نمونه، از مجلس شورای اسلامی اعتبار لازم را دریافت کرد و در حال حاضر نیز پیشنهاد وزارت بهداشت این است که این شهرستان به‌عنوان پایلوت طب سنتی معرفی شود.

مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی با اشاره به تشکیل کارگروهی مشترک برای تهیه و تنظیم برنامه زمان‌بندی ادغام طب سنتی در نظام شبکه بهداشت و درمان، گفت: این کارگروه، با حضور نمایندگانی از شبکه بهداشت و درمان، دانشکده طب سنتی و معاونت‌های بهداشت، درمان و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، می‌شود.

وی افزود: در این طرح، بازنگری آموزش بهورزان توسط گروهی از مربیان مرکز آموزش بهورزی شهرستان اردکان با همکاری استادان دانشکده طب سنتی و تهیه مستندات و مشاهدات اثربخشی طب سنتی در بهبود سلامت مردم با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود.

آسایی در توضیح دیگر برنامه‌های تعیین شده برای اجرای این طرح گفت: تهیه الگوی ارائه خدمات طب سنتی در سطوح مختلف و الگوسازی پیوند طب سنتی با طب نوین، دسترسی به داروهای گیاهی اصلی منطقه، بررسی چگونگی کیفیت ارائه خدمات طب سنتی به مراجعان و نحوه مشارکت مردم در این طرح و مشخص شدن تکلیف بیمه خدمات طب سنتی، از دیگر گام‌هایی است که باید در این زمینه برداشته شود.

وی با تاکید بر همکاری شبکه بهداشت و درمان اردکان با دولت چین برای تبادل تجربه در زمینه طب سنتی و مدیریت شبکه بهداشتی، گفت: این ارتباط بین‌المللی موجب می‌شود که دانشکده طب سنتی اردکان به‌عنوان مرکز همکار با سازمان جهانی بهداشت در زمینه طب سنتی انتخاب شود.