فراست علی، رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علیگر هند خواستار حضور اساتید ایرانی در همایش بین‌المللی «طب سنتی و اسلامی اساس سلامت» شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فراست علی، رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علیگر هند در دیدار با محمدعلی ربانی، رایزن فرهنگی ایران در دهلی‌نو خواستار حضور اساتید ایرانی در همایش بین‌المللی «طب سنتی و اسلامی اساس سلامت» که طی روزهای سوم و چهارم ماه دسامبر ۲۰۱۹ (۱۲ و ۱۳ آذرماه جاری)  در محل این دانشگاه، برگزار می‌شود، شد.

در این دیدار که آشنا غدیر، دبیر این همایش نیز حضور داشت، فراست علی با تأکید بر اهمیت طب سنتی  و سهم ایران در این زمینه، از رایزنی فرهنگی ایران خواست که با حضور پژوهشگران ایرانی در این کنفرانس و ارائه مقالات علمی خود مسیر توسعه و گسترش طب اسلامی در هند نیز هموارتر شود.

ربانی در این دیدار با تشریح اندیشمندان ایرانی در پایه‌ریزی و گسترش طب سنتی به رویکردها و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و مجامع علمی و دانشگاهی ایران در زمینه طب سنتی اشاره کرد.

رایزن فرهنگی کشورمان در دهلی‌نو پرداختن به این موضوع با تأکید بر منابع اسلامی به ویژه بوعلی سینا را از فرصت‌های همکاری‌های علمی دانشگاه‌های ایران و هند خواند.