آموزشگاه درمانگر با همکاری موسسه نیادرمانگران یکتا وبینار انواع یائسگی، اسباب و علل و درمان آن در مکتب طب ایرانی برگزار می‌کند

مدرس استاد محمد عبادیانی استاد دانشکده‌های طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران است

وی مولف کتابهای آموزه‌های بالینی مکتب طب ایرانی، راهنمای درمان چاقی در مکتب طب ایرانی،

درمان ناتوانی جنسی در مکتب طب ایرانی و …. است.

این وبینار پنج شنبه ۲۳ دی ماه برگزار می‌شود از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰

برای ثبت نام به پیامگیر وتساپ ۰۹۱۹۸۳۴۰۱۳۵ پیام بدهید.