انبارداری داروهای گیاهی طب سنتی

دوره آموزش انباردار گیاهان دارویی شغلی است در حوزه فناوری‌های راهبردی سلامت، طب ایرانی و گیاهان دارویی است و دارای شایستگی‌هایی از قبیل دریافت گیاهان دارویی، ثبت كالای ورودی (صدور رسید تحویل) ثبت و تحویل كالا (صدور حواله مصرف)، چیدن گیاهان دارویی، مدیریت كردن انبارها، كنترل آفات و بیماری‌ها در طی انبارداری، نگهداری و بایگانی اسناد صادره، كنترل و جمع آوری ضایعات انبار، حفظ شرایط انبار برای نگه‌داری داروهای طب سنتی (دما رطوبت نور)، چیدمان داروهای گیاهی ورودی به انبار، استفاده از نرم افزارهای گیاهان دارویی ، انبار گردانی و چك كردن تاریخ انقضای داروها و تهیه لیست داروهای مرجوعی بوده كه با شغل‌هایی از جمله طبیب طب سنتی عشاب در ارتباط است. و با مشاغلی همچون مسئول ایمنی و بهداشت در ارتباط است. آموزشگاه فنی و حرفه‌ای درمانگر دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای برگزار کننده این دوره آموزشی و سایر دوره‌های مرتبط با گیاهان دارویی و داروهای گیاهی است.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲