بررسي مزاجها در کاربري گیاهان دارويي

بررسي مزاج ها در کاربری گیاهان دارويي يکي از شايستگي‌های حوزه گیاهان دارويي است که شامل کارهای

شناسايي گیاهان دارويي با توجه به مزاج و طبايع چهار گانه، ترکیب مواد موثره گیاهان و تاثیر آن بر مزاج ، شناسایی

مزاج‌های اصلي و نشانه‌های آن، شناسايي گیاهان دارويي با توجه به مزاج است و با مشاغلی همچون فروشندگان گیاهان دارویی، پرورش دهندگان گیاهان دارويي و … در ارتباط است.

اين استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش لازم جهت انجام کار «بررسي مزاج ها در کاربری گیاهان دارويي» در محیط‌ها و

شرايط گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زير است:

– بررسي گیاهان دارويي با مزاج و طبايع چهارگانه

–  ترکیب مواد موثره گیاهان و تاثیر آن بر مزاج

–  بررسي مزاج های اصلي و نشانه‌های آن

– شناسايي گیاهان دارويي با توجه به مزاج

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲