بررسی کرم‌های گیاهی

در این دوره با مباحث زیر آشنا می‌شوید.

 • انواع مواد اولیه کرم های آرایشی و بهداشتی
 • انواع روش های ترکیب کرم های گیاهی
 • انواع پایه های کرم های گیاهی
 • آناتومی پوست
 • انواع ویتامین ها
 • مشخصات ظروف مورد نظر جهت ساخت و نگهداری کرم ها
 • نحوه بسته بندی مناسب و برچسب زنی
 • شرایط مناسب نگهداری کرم ها
 • عواقب نگهداری در شرایط نامناسب
 • خواص گیاهان دارویی و اثرار آنها بر پوست
 • بررسی انواع کرم ها با پایه گیاهی
 • انتخاب مواد براساس خواص آن ها
 • بررسی ترکیب کرم های گیاهی آرایشی و بهداشتی با توجه به کاربرد آن
 • انتخاب ویتامین های مناسب در کرم های گیاهی
 • بررسی روغن های مناسب و قابل استفاده در کرم های گیاهی
 • بررسی پایداری کرم های گیاهی

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲