تهیه دمنوش‌های ارگانیک

تهیه دمنو‌های ارگانیک استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که دارای مهارت‌های رعایت اصول تغذیه و پیشگیری از بیمار شدن بدن، نگهداری دمنوش‌ها،‌ کنترل کیفی مواد اولیه گیاهی، کنترل اوزان بسته‌های مواد اولیه بوده و با مشاغلی همچون فروشندگی گیاهان دارویی و کاربر گیاهان دارویی در ارتباط است.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲