جمع آوري و فرآوري كننده تركيبات معدني در طب سنتي

جمع آوري كننده تركيبات معدني در طب سنتي، استانداردی تعریف شده در حوزه گياهان دارويي و داروهای گیاهی است كه داراي شايستگي‌هاي از جمله بررسي تركيبات معدني قابل استفاده در طب سنتي ، بررسي مناطق داراي تركيبات معدني قابل استفاده در طب سنتي ، استفاده از تجهيزات جمع آوري كننده، فراوري تركيبات معدني مورد استفاده در طب سنتي، بسته بندي، بازار يابي و فروش فرآوري شده تركيبات معدني بوده كه با شغل‌هايي از جمله طبيب طب سنتي و عشاب در ارتباط است.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲