رفلکسولوژی

بازتاب شناسی یا رفلکسولوژی هنری ظریف و شکلی از درمان‌های شفابخش است که نباید آنرا با ماساژ کف دست و پا اشتباه گرفت بلکه یک نوع فشار درمانی ویژه و معین است. این رشته یک تکنیک قدیمی است و بر این اساس پایه‌ریزی شده که نقاط بازتابی (رفلکس) در روی کف دست‌ها و پاها وجود دارند که با تمام قسمت بدن اعم از عضله، عصب، غده و استخوان مطابقت دارند و فشار روی این نقاط، تورم یا احتقان را از بین ‌می‌برد و به آرامش اعصاب کمک می‌کند . این آرامسازی اعصاب به نوبه خود انقباض عروقی را کاهش می‌دهد به‌طوری که خون و جریان عصبی با آزادی (راحتی) بیشتری جریان یافته و در نتیجه بهبود جریان خون، سموم نیز از بدن دفع می‌شوند.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲