صادر کننده عمومی گیاهان دارویی

صادركننده عمومي گياهان دارويي شغلي است از گروه گياهان دارويي و داروهای گیاهی كه داراي شايستگي‌هايي از قبيل: آشنايي با تعاريف: صادرات، كسب و كار، كيفيت، تقلب، بازار، خريد، فروش و مطالبات، تعيين كيفيت و درجه‌بندي و تعيين تقلبات مهمترين گياهان دارويي صادراتي ايران، خريد محصول گياهان دارويي، نگهداري و جابجايي محصول گياهان دارويي، تعيين بازار هدف محصول، صادرات محصول و وصول مطالبات است. این دوره با مشاغلي مانند: بازارياب گياهان دارويي، كارشناس بورس كشاورزي، توليد كننده و فروشنده گياهان دارويي، صادركننده و واردكننده گياهان دارويي و ارزياب كيفيت گياهان دارويي در ارتباط است.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲