ماساژ ایرانی

استاندارد ماساژ ایرانی بر مبنای ۴۰ ساعت تدوین شده است. در این دوره کارآموز با واژه‌ها و اصطلاحات ماساژ ایرانی، نحوه آماده‌سازی اتاق و تجهیزات متناسب با این نوع ماساژ، انواع تکنیک‌های ماساژ ایرانی و تاثیرات آن بر بدن آشنا می‌شود.

دوره کاربر ماساژ پیشنیاز این دوره است.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲