ماساژ گیاهی 

 

ماساژ کمپرس گیاهی که منشأ آن تایلند است، از انواع ماساژ شبه سوئدی می‌باشد که در این نوع ماساژ از تکنیک‌های ماساژ سوئدی استفاده می‌شود. این ماساژ یک نوع جایگزین و کمک کننده درمان می‌باشد که در کاهش و یا رفع مشکلات جسمی و روحی افراد تأثیر بسزایی دارد. در ماساژ هربال از نوعی وسیله به نام توپ کمپرس گیاهی و یا Herbal Ball استفاده می‌شود. از این وسیله در گذشته در تایلند به عنوان تسکین دهنده دردهای شدید استفاده می‌شده است. این وسیله طراحی ارگونومیک خاصی دارد که می‌توان به راحتی داخل آن را از گیاهان موردنظر پر کرد، به راحتی در دست گرفت و به راحتی از آن در ماساژ هربال استفاده کرد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲