مديريت فروش گياهان دارويي

مديريت فروش گياهان دارويي شايستگي است از حوزه بازرگاني گياهان دارويي و داروهای گیاهی است و داراي شايستگي‌هاي مندرج در اين استاندارد است. بر خی از مباحث مطرح شده در این دوره به شرح زیر است:

بررسي مهمترين گياهان دارويي صادراتي ايران، تعيين ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي گياهان دارويي، تعيين انواع كاربردها و مواد قابل فرآوري گياهان دارويي، تعيين مناطق و زمان‌هاي مناسب برداشت گياهان دارويي، تعيين نوع رقم و جنس محصول و جداسازي آنها، بررسي نيازها و ويژگي‌هاي بازار مصرف گياهان دارويي، تعيين بازارهاي هدف شركت بازرگاني گياهان دارويي تعيين ذائقه و سليقه مردم در خصوص مصرف گياهان دارويي و آگاهي ايشان از فوائد آن، تعيين تنوع و زمينه‌هاي مصرف گياهان دارويي توسط جامعه، تعيين سطح آگاهي‌ها و قابليت‌هاي مهارتي جامعه هدف در تهيه و خريد گياهان دارويي و ….

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲