مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده

مراقب امور بهداشت و سالمت در خانواده شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که شامل شایستگی‌های بکارگیری عوامل موثر بر سلامت و بیماری، بکارگیری بهداشت فردی و محیطی برای تامین سلامت افراد خانواده، حفاظت از محیط زیست، تنظیم برنامه غذایی مناسب در جهت حفظ سلامت خانواده، بکارگیری اصول آداب ومعاشرت، تشخیص منشا حوادث خانگی و پیشگیری از آنها، انجام کمک‌های اولیه در هنگام وقوع حادثه یا بیماری و مراقبت و پرستاری از افراد خانواده است و با مشاغل مراقبان سالمند و افراد خانواده، پرستاران مادر و کودک در ارتباط است.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲