ماساژ بافت عمقی

ماساژ بافت عمقی یکی از شیوه‌های ماساژ است که روی لایه‌های عضلانی و بافت‌های پیوندی عمقی تمرکز دارد. این ماساژ برای تسکین دردها، سفتی و تنش‌های مزمنی که در نواحی گردن، پایین کمر و شانه وجود دارد بسیار مفید است.

نحوه اجرای تکنیک‌های استروک در این نوع ماساژ شبیه به تکنیک‌های استروک در سایر سبک‌های ماساژ غربی است؛ با این تفاوت که در این سبک، تکنیک‌ها با سرعت کمتر و فشار بیشتر انجام می‌شود.

کاربر ماساژ پیشنیاز این دوره است.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌‌های آموزشگاه تماس بگیرید

۸۶۰۷۱۳۸۰ 

۸۶۰۷۱۳۷۲