نظرسنجی

این یک آزمون سوایپر است، برای بله، انگشت خود را به سمت راست بکشید، برای خیر، به چپ بکشید.

آیا از محصولات ما راضی بودید؟ 1/10
آیا از محتوات سایت راضی بودید؟ 2/10
آیا تجربه ای در درمان با طب سنتی دارید؟ 3/10
به نظر شما سایت ما به شما کمک کرده است ؟ 4/10
آیا از روش های طب سنتی راضی هستید؟ 5/10
آیا تا بحال از طب سنتی استفاده کرده اید؟ 6/10
آیا طب سنتی را قبول دارید؟ 7/10
آیا دوست دارید در دوره های طب سنتی ما شرکت کنید؟ 8/10
مطالب سایت ما مفید بود؟ 9/10
محصولات ما به شما کمک کرده است ؟ 10/10

نتایج

1
آیا از محصولات ما راضی بودید؟
9 0
2
آیا از محتوات سایت راضی بودید؟
9 0
3
آیا تجربه ای در درمان با طب سنتی دارید؟
5 1
4
به نظر شما سایت ما به شما کمک کرده است ؟
9 0
5
آیا از روش های طب سنتی راضی هستید؟
6 0
6
آیا تا بحال از طب سنتی استفاده کرده اید؟
6 0
7
آیا طب سنتی را قبول دارید؟
6 0
8
آیا دوست دارید در دوره های طب سنتی ما شرکت کنید؟
6 0
9
مطالب سایت ما مفید بود؟
8 0
10
محصولات ما به شما کمک کرده است ؟
7 1